Mesiac do štartu 3100-vky

   Dnes je to presne 31 dní do štartu 3100 míľového behu. Posledný mesiac prípravy. Posledných pár dní užiť si normálneho sveta.

   Normálneho sveta? Čo to je normálny svet? Mne pripadá veľa krát ten svet, tam na okruhu normálnejší a prirodzenejší, ako ten mimo neho. Keď sa tam postavím na štart a urobím prvých pár kôl mám pocit, že tu som doma. Toto je to miesto, kam patrím a toto je to, čo mám robiť. Zrazu viem, že robím tú správnu vec, to čo mám robiť. Poznáte to, veľa krát v živote neviete, č robíte tú správnu vec, či sa máte vydať tým alebo oným smerom. Tam na tom okruhu je všetko jasné. Je jasné čo máte robiť. Behať. A teda viete, že robíte tú správnu vec.