Neuveriteľné video

Neuveriteľné video o vzťahu medzi otcom a postihnutým synom. Otec absolvuje Ironmana s telesne a mentálne postihnutým synom.