Prvy den na 3100 milovom behu

V nahravke je strucny popis z 1.dňa.